:


: 1 2 [3] 4

06-07-2010, 01:12 PM
|| 1

3

ღ5yaLĸღ
06-07-2010, 01:57 PM
..
~>
.. ..
..
:|
[ ]

=(

> >

blackberry messengerhttp://blackberry.com/messenger


..

0

06-07-2010, 06:12 PMhttp://up.z7mh.com/upfiles/jR829176.jpg


http://up.z7mh.com/upfiles/ltY29059.jpg


http://up.z7mh.com/upfiles/Fkc29059.jpg

$%$ KSA$%$
06-07-2010, 08:05 PM
..

..

..

..

Next Note ..

..!

..

ღ5yaLĸღ
06-07-2010, 08:37 PMhttp://up.z7mh.com/upfiles/jR829176.jpg


http://up.z7mh.com/upfiles/ltY29059.jpg


http://up.z7mh.com/upfiles/Fkc29059.jpg


! 1

MMS

BlackBerry Messenger ...
0

ღ5yaLĸღ
06-07-2010, 08:50 PM
..

..

..

..

Next Note ..

..!

..> >

http://img824.imageshack.us/img824/9819/capture204240.jpg (http://img824.imageshack.us/my.php?image=capture204240.jpg)http://img251.imageshack.us/img251/8728/capture204246.jpg (http://img251.imageshack.us/my.php?image=capture204246.jpg)

> Internet Explorer
BlackBerry

http://img824.imageshack.us/img824/5410/capture20431.jpg (http://img824.imageshack.us/my.php?image=capture20431.jpg)


..


0

06-07-2010, 11:57 PM

07-07-2010, 02:04 AM
+

3

0

07-07-2010, 03:15 AM

.


$%$ KSA$%$
07-07-2010, 03:30 AM
ღ5yaLĸღ
....

..2

..

07-07-2010, 04:02 AM
pin 1

... 3

0
miss Cola
07-07-2010, 06:56 AM
:d


:d


<< 1
1

ўДĻgмяα
07-07-2010, 10:51 AM
ўДĻgмяα

:( ..
8

3

> > tcp/ip

W e b 2
< 8
3

1.6 0

ўДĻgмяα
07-07-2010, 10:54 AM
902 pin 3 1
3


3
0
0


9020022006
2 1

BB Pin

0

ўДĻgмяα
07-07-2010, 11:10 AM
:d:d
<< 1
13
http://shbt-hail.com/vb/images/icons/shbt%20(21).gif
: > >
3
hot spot
30

ღ5yaLĸღ
07-07-2010, 12:48 PM

.!!!

ღ5yaLĸღ
07-07-2010, 12:50 PM
ღ5yalĸღ
....

..2

..
0

.. 1


1

miss Cola
08-07-2010, 12:32 AM
3
http://shbt-hail.com/vb/images/icons/shbt%20(21).gif
: > >
3
hot spot
30

3

08-07-2010, 05:12 AM
2 60

08-07-2010, 11:47 AM
1 ..

1

1 ..


71 ..

1

Givenchy
08-07-2010, 06:23 PM
1- ,,


http://i49.tinypic.com/r0qmno.jpg

http://i49.tinypic.com/rtiybk.jpg

..

http://i48.tinypic.com/35jmmtf.jpg

..

6

$%$ KSA$%$
08-07-2010, 10:04 PM
ღ5yaLĸღ 6

2 ..

1

...!
..

..00

08-07-2010, 10:51 PM
^
1

.. ,,

(.. ..) 1

| 1

08-07-2010, 10:54 PM
1- ,,


http://i49.tinypic.com/r0qmno.jpg

http://i49.tinypic.com/rtiybk.jpg

..

http://i48.tinypic.com/35jmmtf.jpg

..

6

3
,, 1

$%$ KSA$%$
08-07-2010, 11:12 PM
^
1

.. ,,

(.. ..) 1

| 1


1>>> ..

6

9

ўДĻgмяα
09-07-2010, 10:35 AM
3 3 3

1

10-07-2010, 11:23 PM
0

♥ C R A Z Y
11-07-2010, 01:19 AM
9

b.b , ! 1

ღ5yaLĸღ
11-07-2010, 02:43 AMhttp://m.thetechmogul.com/

http://img36.imageshack.us/img36/6751/capture23959.jpg (http://img36.imageshack.us/my.php?image=capture23959.jpg)


2

0

♥ C R A Z Y
11-07-2010, 04:39 AM
^

1
, 1

ڷڷۂ
11-07-2010, 05:25 AM
..

..
[ Wi-Fi ]


ღ5yaLĸღ
11-07-2010, 05:26 AM
^ ^

1

1

ღ5yaLĸღ
11-07-2010, 05:33 AM
..

..
[ Wi-Fi ]


0
1


1> > > >

1

http://img31.imageshack.us/img31/3845/capture53010.jpg (http://img31.imageshack.us/my.php?image=capture53010.jpg)


http://img268.imageshack.us/img268/3553/capture53014.jpg (http://img268.imageshack.us/my.php?image=capture53014.jpg)http://img42.imageshack.us/img42/5507/capture53032.jpg (http://img42.imageshack.us/my.php?image=capture53032.jpg)


:

1

RαКαŋ
11-07-2010, 11:52 AM


r d... 3

no brain !
11-07-2010, 03:45 PM
: . !!!

͑

ღ5yaLĸღ
11-07-2010, 08:16 PM


r d... 3

http://www.shbt-hail.com/vb/images/icons/icon9.gif

,, 0

,,

0

ღ5yaLĸღ
11-07-2010, 08:20 PM
: . !!!

͑

http://img824.imageshack.us/img824/7774/capture201757.jpg (http://img824.imageshack.us/my.php?image=capture201757.jpg)


http://img819.imageshack.us/img819/3015/capture20181.jpg (http://img819.imageshack.us/my.php?image=capture20181.jpg)


http://img130.imageshack.us/img130/3798/capture20185.jpg (http://img130.imageshack.us/my.php?image=capture20185.jpg)

^ ^


0

ღ5yaLĸღ
12-07-2010, 01:42 AM


r d... 3


,, :)

1- [ ] [ alt + LGLG ]
, [ ] [ ] [ ]2- [ > > > ( ) ( ) ]


3- [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) + ( ) + ( )


4- [ ] [ ]
, ( ) ( ) ( ) ( )
[ / ] ()
5- [ ] [ ] [ ]
6- - History-

- - ( ) ( ) - - ( ) ()
1

ўДĻgмяα
12-07-2010, 02:07 AM


r d... 3

:)

http://shbt-hail.com/vb/images/icons/shbt%20(21).gif

1 0

1

ўДĻgмяα
12-07-2010, 02:09 AM
3 3

8
300 1

RαКαŋ
12-07-2010, 02:23 AM
ўДĻgмяα


ღ5yaLĸღ


no brain !
12-07-2010, 03:24 AM

ღ5yaLĸღ
12-07-2010, 03:56 AM
^ ^

2


12,


0

no brain !
12-07-2010, 10:19 AM
ۑ 3

ўДĻgмяα
12-07-2010, 10:34 PM
ۑ 3

3

> >

3

1

1

no brain !
14-07-2010, 01:49 AMღ5yaLĸღ
14-07-2010, 03:41 AM
^ ^ ^

1

1

ۈۂ ≈
14-07-2010, 08:35 AM
1

1

( )

0

ўДĻgмяα
14-07-2010, 10:39 AM


: options > advanced options >TCP/IP

: :

APN: jawalnet.com.saUsername for APN: guest

Password for APN: guest

ღ5yaLĸღ
14-07-2010, 06:29 PM
^ ^

" "


http://img707.imageshack.us/img707/221/capture18128.jpg (http://img707.imageshack.us/my.php?image=capture18128.jpg)http://img189.imageshack.us/img189/8407/capture181213.jpg (http://img189.imageshack.us/my.php?image=capture181213.jpg)


TCP/IP
http://img801.imageshack.us/img801/6874/capture181217.jpg (http://img801.imageshack.us/my.php?image=capture181217.jpg)
http://img189.imageshack.us/img189/78/capture181229.jpg (http://img189.imageshack.us/my.php?image=capture181229.jpg)

APN: jawalnet.com.sa

Username for APN: guest

Password for APN: guest1

14-07-2010, 10:55 PM
2

+

4

16-07-2010, 07:42 PM
..

..

..

..

ღ5yaLĸღ
16-07-2010, 11:14 PM
^ ^ ^

http://img821.imageshack.us/img821/9056/capture23111.jpg (http://img821.imageshack.us/my.php?image=capture23111.jpg)

http://img708.imageshack.us/img708/562/capture23117.jpg (http://img708.imageshack.us/my.php?image=capture23117.jpg)

,,3

0

16-07-2010, 11:33 PM
^ ^ ^

http://img821.imageshack.us/img821/9056/capture23111.jpg (http://img821.imageshack.us/my.php?image=capture23111.jpg)

http://img708.imageshack.us/img708/562/capture23117.jpg (http://img708.imageshack.us/my.php?image=capture23117.jpg)

,,3

0

.. ..

16-07-2010, 11:36 PM
..

..

.. ..

ღ5yaLĸღ
16-07-2010, 11:42 PM
^ ^ ^!0

16-07-2010, 11:46 PM
..

..

..

<<<>>>
17-07-2010, 04:20 AM
<<,

,


^
3

<<<>>>
17-07-2010, 04:22 AM
3=)

ўДĻgмяα
17-07-2010, 04:50 PM
1

ღ5yaLĸღ
17-07-2010, 07:10 PM
..

..

..

:)

http://img824.imageshack.us/img824/4017/capture19351.jpg (http://img824.imageshack.us/my.php?image=capture19351.jpg)http://img33.imageshack.us/img33/78/capture19357.jpg (http://img33.imageshack.us/my.php?image=capture19357.jpg)

:
OFF ON

:

,, 1


0

ღ5yaLĸღ
17-07-2010, 07:12 PM
<<<>>>

6


0

$%$ KSA$%$
17-07-2010, 10:25 PM
>> .. 6

..

.. >> 9
>> 1

.. .. ..!!

: Desktop manager ..! ..!

.. ..

3

9

ღ5yaLĸღ
17-07-2010, 10:36 PM
>> .. 6

..

.. >> 9
>> 1

.. .. ..!!

: Desktop manager ..! ..!

.. ..

3

9

Desktop manager,,

http://img15.imageshack.us/img15/2093/40295721.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=40295721.jpg)

~ 0


0

17-07-2010, 10:39 PM
..

..

..3

sweet-7aili
17-07-2010, 10:51 PMღ5yaLĸღ
17-07-2010, 10:56 PM
..

..

..3

:) 0

> ( ) >


0< 5 1

$%$ KSA$%$
17-07-2010, 11:01 PM
ღ5yaLĸღ 99 ..3

.. ..

3 .. .. >>> 1

ღ5yaLĸღ
17-07-2010, 11:14 PM
ღ5yalĸღ 99 ..3

.. ..

3 .. .. >>> 1


3

.. 0 3

1


6


1

<<<>>>
18-07-2010, 04:11 AM
1


18-07-2010, 05:25 AM
1
2

!4

!

ღ5yaLĸღ
18-07-2010, 06:18 AM
<<,

,


^
3


6

> > > ( ,, )> ( .. )

> > Hotspot ( )


..

0

<<<>>>
18-07-2010, 09:23 PM
....


3

ўДĻgмяα
18-07-2010, 11:55 PM
....


3

:)

ўДĻgмяα
18-07-2010, 11:58 PM
3

1

0

19-07-2010, 02:13 AM
....


3


:)

ۈۂ ≈
19-07-2010, 06:10 AM
3 , 9
0

ღ5yaLĸღ
19-07-2010, 07:34 PM
^ ^
0
..

1

❥Ḿẽறờ➸
19-07-2010, 11:08 PM
9 3

1

H E M O
20-07-2010, 04:54 AM1

ўДĻgмяα
20-07-2010, 05:15 AM1

3

3

1

> > TCP/IP
3

APN Settings Enabled APN
: Jawalnet.com.sa
1

: w e b 1 < 1
: w e b 2 < 1
: zain

: 3

2

ўДĻgмяα
20-07-2010, 05:23 AM
3 , 9
0
:)
1

H E M O
20-07-2010, 07:01 AM
3

r.0o0o.zy
21-07-2010, 05:11 PM
.
.
..

..

.. !

..

-
.
.

ღ5yaLĸღ
21-07-2010, 07:15 PM
.

.
..

..

.. !

..

-
.

.0
http://img21.imageshack.us/img21/6021/capture19712.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=capture19712.jpg)


1

ўДĻgмяα
21-07-2010, 09:14 PM
3

3
1

23-07-2010, 11:49 AM
3

0

ﮧ ﮧ ≈
24-07-2010, 07:51 PM
3
16
1
2
1

ღ5yaLĸღ
24-07-2010, 08:55 PM
3
16
1
2
1-
-
-
-
-
-
-..,, 1

ﮧ ﮧ ≈
24-07-2010, 09:57 PM
8 8

1

{azooz}
24-07-2010, 10:04 PM


Windows Live Messenger : .


ღ5yaLĸღ
24-07-2010, 10:05 PM
8 8

1

1

ღ5yaLĸღ
24-07-2010, 10:09 PM
Windows Live Messenger : .

http://img824.imageshack.us/img824/7774/capture201757.jpg (http://img824.imageshack.us/my.php?image=capture201757.jpg)


http://img819.imageshack.us/img819/3015/capture20181.jpg (http://img819.imageshack.us/my.php?image=capture20181.jpg)


http://img130.imageshack.us/img130/3798/capture20185.jpg (http://img130.imageshack.us/my.php?image=capture20185.jpg)

^ ^


http://www.shbt-hail.net/up/uploads/shbthail12723300961.gif


^ ^ ^


24

1

ξ
24-07-2010, 11:14 PM


c9000


ღ5yaLĸღ
24-07-2010, 11:37 PM
^ ^
,,

1

ξ
25-07-2010, 12:17 AM

ﮧ ﮧ ≈
25-07-2010, 04:05 AM


16
0 ~

ღ5yaLĸღ
25-07-2010, 05:55 AM
^ ^ ^
,, 11

r.0o0o.zy
27-07-2010, 04:51 AM
0
http://img21.imageshack.us/img21/6021/capture19712.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=capture19712.jpg)


1

.
.
..


.
.

ღ5yaLĸღ
27-07-2010, 05:54 AM
.

.
..


.
.


..

http://www.blackberry.com/windowslive (http://www.blackberry.com/windowslive)


0

27-07-2010, 11:39 PM
:)

3 ..

ღ5yaLĸღ
28-07-2010, 03:21 AM
^ ^ ^

1 0 ,,

1

$%$ KSA$%$
29-07-2010, 05:11 AM
?? ... !

??????
!!

/

3

ღ5yaLĸღ
30-07-2010, 04:49 AM
^ ^ ^

2,,


1 0

30-07-2010, 03:28 PMH E M O
30-07-2010, 04:31 PM
2


......... !

..
30-07-2010, 09:35 PM
2......... !
smsღ5yaLĸღ
30-07-2010, 09:43 PM


>Wi-Fi >> Wi-Fi > > > > > ( ),,


1 0

ღ5yaLĸღ
30-07-2010, 09:46 PM
2......... !


,,

http://img822.imageshack.us/img822/3460/capture214448.jpg (http://img822.imageshack.us/my.php?image=capture214448.jpg)1 0

Armαni s.н
31-07-2010, 12:07 AM2
X :(

[ ]
:-

http://www.5foq.net/uploads/images/5foq.com-6f0bbcbf37.jpg

:(
!

Armαni s.н
31-07-2010, 02:22 AM
^

:)

31-07-2010, 03:41 AM
..


.. 2

Givenchy
31-07-2010, 02:43 PM
8


6

<~
31-07-2010, 02:53 PM
..

..

..

..<~ <~..

..

..

stc ..

()

<~..

..

....

.. 8

ўДĻgмяα
31-07-2010, 03:24 PM
~;2324014'] ..


.. 23

ўДĻgмяα
31-07-2010, 03:28 PM
..

..

..

..<~ <~..

..

..

stc ..

()

<~..

..

....

.. 8

3

: > > 9

3

<~
31-07-2010, 03:38 PM
3

: > > 9

3<~

31-07-2010, 05:02 PM


>wi-fi >> wi-fi > > > > > ( ),,


1 0


31-07-2010, 07:18 PM3

31-07-2010, 07:20 PM
..

..

..

..<~ <~..

..

..

stc ..

()

<~..

..

....

.. 8


3

31-07-2010, 11:00 PM
8


6..

3

31-07-2010, 11:02 PM
3

9

<~
01-08-2010, 07:11 AM
3
..

~~ .. 9

01-08-2010, 12:46 PM
(( )) (( ))


ўДĻgмяα
01-08-2010, 01:21 PM
(( )) (( ))3
3
0
3
8

1 0

01-08-2010, 01:58 PM
3
3
0
3
8

1 0


alshamry
02-08-2010, 12:40 PM


99
Givenchy
02-08-2010, 02:56 PM
8

bis 1400 <~ 6

5

..
02-08-2010, 05:03 PM
1400

1100

bis 1100

1100

alshamry
02-08-2010, 06:49 PM


.

.

.

Madnes'S
03-08-2010, 03:42 AM


.

.

.
SmS , MMS

( SMS )
:shbt_1 (346):

: !

\

ღ5yaLĸღ
03-08-2010, 04:40 AM
,, 0

1

alshamry
03-08-2010, 06:54 PM
99

ღ5yaLĸღ
03-08-2010, 07:16 PM
^ ^

..
http://img823.imageshack.us/img823/8553/capture191240.jpg (http://img823.imageshack.us/my.php?image=capture191240.jpg)1 1

alshamry
04-08-2010, 12:28 PM

alshamry
04-08-2010, 05:20 PM
........


H E M O
04-08-2010, 10:06 PMღ5yaLĸღ
05-08-2010, 03:14 AM
........,,1 1

ღ5yaLĸღ
05-08-2010, 03:16 AM
1

1

..

1 1

<<<>>>
06-08-2010, 05:41 AM


3

ღ5yaLĸღ
06-08-2010, 07:44 PM
^ ^ ^

.. 2

6

1 1

H E M O
08-08-2010, 03:10 AM


ღ5yaLĸღ
08-08-2010, 07:04 AM
^ ^ ^

> > > > ,,

1 1

^^ ^^
08-08-2010, 04:08 PM1

...1

ǿ1

ღ5yaLĸღ
08-08-2010, 08:05 PM1

...1

ǿ1

8816 902
stc

11

..


1 1

^^ ^^
09-08-2010, 02:23 AM
ღ5yaLĸღ,

ღ5yaLĸღ
09-08-2010, 08:24 AM
,,

1 1

ﮧ ,
10-08-2010, 03:11 AM
: ,

:) :p

ღ5yaLĸღ
10-08-2010, 03:15 AM
^ ^
.. 1

,,

1 1

ώн - ßαś
15-08-2010, 12:35 AM

.

" 8811 " 902ɿ1

ღ5yaLĸღ
15-08-2010, 01:32 AM

.

" 8811 " 902ɿ1

..
8817 9028811 902
1 1

ώн - ßαś
15-08-2010, 05:44 AM

Givenchy
15-08-2010, 02:16 PM
8

- - ( )

1

ώн - ßαś
15-08-2010, 04:53 PM


- . ! 2

ღ5yaLĸღ
15-08-2010, 05:40 PM
^

,,

1

ώн - ßαś
15-08-2010, 06:35 PM
^

:(

ώн - ßαś
16-08-2010, 03:00 AM


: )

16-08-2010, 06:32 AM
^
:)

..
16-08-2010, 07:55 PM
+ + +
+ + ( )

.. мнάσ ≈
17-08-2010, 01:14 AM
~

,

:(

Pmessenger=(
ღ5yaLĸღ
17-08-2010, 04:07 AM
~

,

:(

Pmessenger=(


1

:)

> > TCP/IP
:)

STC

http://store0.up-00.com/Apr10/Zj531789.gif
http://store0.up-00.com/Apr10/fsK31908.gif
http://store0.up-00.com/Apr10/BMb31908.gifhttp://store0.up-00.com/Apr10/xlE31908.gif


,,


1 1

17-08-2010, 07:43 PM


3

1

1

17-08-2010, 11:48 PM
.
.

9

,

1

edge !! 2

, , 1

3

( ) , :

3

39

.
.

ღ5yaLĸღ
18-08-2010, 02:30 AM


3

1

1

..1

18-08-2010, 02:32 AMღ5yaLĸღ
18-08-2010, 02:32 AM
.
.

9

,

1

edge !! 2

, , 1

3

( ) , :

3

39

.
.


..

.
!!1

ღ5yaLĸღ
18-08-2010, 02:34 AM


..

1

18-08-2010, 02:38 AM


..

118-08-2010, 02:49 AM
..

.
!!1


,

9( ) 2 !

3

18-08-2010, 02:55 AM
,

9( ) 2 !

3+ + +

ღ5yaLĸღ
18-08-2010, 02:57 AM
,

9( ) 2 !

3

99
> > > > ,,


,,
1 1

18-08-2010, 03:14 AM
^

, edge
10 :(

1

Givenchy
18-08-2010, 03:27 AM
.
.,edge !!

, ,( ) , :

.
.

6
1

18-08-2010, 03:35 AM
^

9

,

< ( 39 ) !


.
.

18-08-2010, 04:19 AM

APN
Options
Advance Options
TCP/IP


http://i31.tinypic.com/34pno15.jpg
http://i32.tinypic.com/33eiedk.jpgღ5yaLĸღ
18-08-2010, 04:23 AM
^ ^

,, 0

18-08-2010, 06:44 AM
^

9:(

.
.

Givenchy
18-08-2010, 02:05 PM
- -

B R E A T H
18-08-2010, 04:56 PM
.


.

9

,

1

edge !! 2

, , 1

3

( ) , :

3

39

.

.
Options > Mobile Network > Data Services

ON

3

__ ♠♥
19-08-2010, 03:48 AM

019-08-2010, 07:33 AM
,

, :(


αŵјα3 ▪
22-08-2010, 04:10 AM

:( 0

100
1
1
100
99 2
3
:(
:(
1

1 0


: - 1

ღ5yaLĸღ
22-08-2010, 04:50 AM


:( 0

100
1
1
100
99 2
3
:(
:(
1

1 0: - 1.!!!
1 1

αŵјα3 ▪
22-08-2010, 05:46 AM
^


1

22-08-2010, 08:34 PM
( )

youtubeyoutube


ღ5yaLĸღ
22-08-2010, 09:32 PM
^
1


1


1

1 1

ღ5yaLĸღ
23-08-2010, 01:03 AM
( )

youtubeyoutube

,

≈ |[ ]| ≈ (http://www.shbt-hail.com/vb/showthread.php?t=80060)


1 1

αŵјα3 ▪
23-08-2010, 01:41 AM
1 000

1

ღ5yaLĸღ
23-08-2010, 01:46 AM
^
1

1

23-08-2010, 03:10 AM


,

≈ |[ ]| ≈ (http://www.shbt-hail.com/vb/showthread.php?t=80060)


1 1
ღ5yaLĸღ
23-08-2010, 06:00 AM
^ ^
!!

...~
24-08-2010, 03:22 AM


1

0

ღ5yaLĸღ
24-08-2010, 03:41 AM


1

0

,,(+3)24 2010


1 1

...~
24-08-2010, 05:38 AM
:)

<<

1

9

24-08-2010, 07:55 PM
^ ^
!!

ღ5yaLĸღ
24-08-2010, 08:21 PM11 1

ۑڷﮧ..ڷܐﮧ
24-08-2010, 08:34 PM

1
22
:(:(

:: ::

=(

ღ5yaLĸღ
24-08-2010, 08:39 PM

1
22
:(:(

:: ::

=(

,,

*

1 1

ۑڷﮧ..ڷܐﮧ
24-08-2010, 08:50 PM
,,

*


1

ღ5yaLĸღ
26-08-2010, 04:27 AM
1


1

...


1 1

ўДĻgмяα
26-08-2010, 05:21 AM

1
22
:(:(

:: ::

=(

0

ۑڷﮧ..ڷܐﮧ
26-08-2010, 08:37 AM


...6


:(

6

● ● ķσόη yмķ ● ●
28-08-2010, 05:30 AM
6

ღ5yaLĸღ
29-08-2010, 12:26 AM
6!!3


1 1

!
29-08-2010, 01:56 AM
"]-1[/font]

ღ5yaLĸღ
29-08-2010, 04:52 AM
"]- [/font]1: (+3)
: 29 20101 1

!
30-08-2010, 12:15 AM
10 !


1

!
30-08-2010, 09:04 AM
!
> 3

1
4

ƿ
1

16-09-2010, 05:28 AM


( )

...~
16-09-2010, 06:06 AM
.....

:(

1

:(
ღ5yaLĸღ
16-09-2010, 06:10 AM
.....

:(

1

:(

:) 1
...

1

...~
16-09-2010, 06:19 AM
:(ღ5yaLĸღ
16-09-2010, 06:51 AM
:(


0

1

...~
16-09-2010, 06:58 AM


2

ღ5yaLĸღ
16-09-2010, 07:03 AM


2:)

...~
16-09-2010, 07:17 AM
:( 2


<< 1

ღ5yaLĸღ
16-09-2010, 07:20 AM
:( 2


<< 1
...~
16-09-2010, 07:29 AM


:(

ღ5yaLĸღ
16-09-2010, 07:36 AM


:(
,,

..
16-09-2010, 09:43 PM


restart me( )www.blackberry.com/messenger
mfheah
17-09-2010, 08:05 AM


1

...~
17-09-2010, 08:11 AM
..( )..:(

..
17-09-2010, 07:57 PMhttps://www.blackberry.com/Downloads/4F3BB068C22 (https://www.blackberry.com/Downloads/entry.do?code=A8BAA56554F96369AB93E4F3BB068C22)

http://www.bbxbb.com/up/uploads/images/bbxbb-43bf09cd77.jpgNexthttp://www.bbxbb.com/up/uploads/images/bbxbb-586ecbead9.jpgDownload

100http://www.bbxbb.com/up/uploads/images/bbxbb-073bdd96c0.jpg


( next ..)

(( ))

http://www.m5zn.com/uploads/2010/9/14/photo/091410030911dykddtiw54x9or.jpg


http://www.m5zn.com/uploads/2010/9/14/photo/0914100309116lsq3in.jpg


http://www.m5zn.com/uploads/2010/9/14/photo/091410030911j2cwwb60cp5342.jpg


http://www.m5zn.com/uploads/2010/9/14/photo/0914100309110axvmcsrwouyc6o9rb8a.jpg
http://www.m5zn.com/uploads/2010/9/14/photo/0914100309115r4akup2tanfcgready.jpg

mfheah
17-09-2010, 08:46 PM
2

ღ5yaLĸღ
18-09-2010, 02:14 AM


1


www.realplayer.com

:)

1

MFrRrFsH
18-09-2010, 04:04 AM

1alt 7

ɿ

1
2

ღ5yaLĸღ
18-09-2010, 04:31 AM

1alt 7

ɿ

1
2

1http://nizamoviles.files.wordpress.com/2009/08/bb8520.jpg1
http://www.moshtry.com/images/articles/blackberry-bold-9700.jpg


1


1

^^ ^^
18-09-2010, 07:05 AM1
忿 1

~

no brain !
18-09-2010, 11:04 AM
Α

[ ]

1 Α ~~|

3

ღ5yaLĸღ
18-09-2010, 10:55 PM1
忿 1

~

..,,

1

რ რ
18-09-2010, 11:23 PM
1
!
" . "

!
.. 1
..

1

ღ5yaLĸღ
19-09-2010, 02:38 AM
Α

[ ]

1 Α ~~|

3
(http://www.blackberry.com/btsc/micro...200%2082506937)

,,


1

ღ5yaLĸღ
19-09-2010, 02:47 AM
1
!
" . "

!
.. 1
..

1

!! 1..,,

1

...~
19-09-2010, 04:18 AM
>>>


:(

0

^^ ^^
19-09-2010, 08:23 AM
..,,

1

2


1

~

0

Ả5я.Žḿή
20-09-2010, 03:02 AM
~: 9700

3


ღ5yaLĸღ
20-09-2010, 07:32 AM
2


1

~

0

0


2


,, 1


1

ღ5yaLĸღ
20-09-2010, 07:46 AM
~: 9700

31

Ả5я.Žḿή
20-09-2010, 09:52 AM
1
3


.,

2

ĦąķσŌσற.ą
20-09-2010, 10:06 AM

9700
:(
.. :(
..

ღ5yaLĸღ
20-09-2010, 10:07 AM


3


.,

2,,:p1

no brain !
20-09-2010, 03:36 PM


(http://www.blackberry.com/btsc/micro...200%2082506937)

,,


1


~~4

Ả5я.Žḿή
20-09-2010, 08:31 PM


.,

ღ5yaLĸღ
21-09-2010, 09:10 AM


.,

,, :)

23-09-2010, 04:01 AM
..


.. :(

1 1 ..


:


uncaught exception
Java. lang.Error


..


6

ღ5yaLĸღ
23-09-2010, 10:06 AM
..


.. :(

1 1 ..


:


uncaught exception
java. Lang.error


..


6

,,

0
,,


1

23-09-2010, 08:50 PM
,,

0
,,


1


.. 9\\ .. 1


6

ღ5yaLĸღ
23-09-2010, 09:43 PM
.. 9\\ .. 1


6


:) 06 0


1

24-09-2010, 10:52 AM( )


ღ5yaLĸღ
24-09-2010, 04:16 PM( )
1